O nama

OGLAŠAVANJE:

Melisa Čančar Karahodža
direktorica prodaje
[email protected]
+387 62 553 222

UREDNIŠTVO

Alem Sinanović
urednik digitalnih medija
[email protected] / [email protected]
+387 62 554 222